skip to Main Content
+34 945 187 012 I 010134aa@hezkuntza.net I

Goi Mailako Zikloak


Dietetika

EspezialitateaEspezialitatea: Dietetika

Lanbide arloaEremu profesionala: Osasuna

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte)

HizkuntzaHizkuntza: A eredua

Pertsonei eta/edo kolektiboei egokitutako dietak egitea eta giza elikaduraren kalitatea kontrolatzea, haien elikadura-portaerak eta nutrizio-beharrak aztertuta; herritarren elikadura-ohiturak hobetuko dituzten hezkuntza-jarduerak programatzea eta aplikatzea, dagokion gainbegiradapean.

Higiene Bucodental
Aho eta Hortzen Higienea

EspezialitateaEspezialitatea: Aho eta Hortzen Higienea

Lanbide arloaEremu profesionala: Osasuna

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte)

HizkuntzaHizkuntza: A eta D ereduak

Pertsonen eta komunitatearen aho-hortzen osasuna sustatzen du, prebentziozko jardueren eta laguntza-jarduera teknikoen bidez. Jarduera horien artean, odontologiako edo estomatologiako profesionalarekin lankidetzan, teknika odontologikoak esploratzea, ebaluatzea, sustatzea eta gauzatzea daude.

Haur Hezkuntza
Haur Hezkuntza

EspezialitateaEspezialitatea: Haur Hezkuntza

Lanbide arloaEremu profesionala: Zerbitzu Soziokulturalak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak.

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte)

HizkuntzaHizkuntza: D eredua

Haurrei arreta emateko hezkuntza-proiektuak eta -programak diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea haur-hezkuntzako lehen zikloan, eremu formalean, haur-hezkuntzako espezializazioa edo maila baliokideko titulua duen maisu edo maistra batek egindako proposamen pedagogikoaren arabera, eta etapa osoan eremu ez-formalean, ingurune seguruak sortuz eta beste profesional batzuekin eta familiekin lankidetzan.

Gizarteratzea
Gizarteratzea

EspezialitateaEspezialitatea: Gizarteratzea

Lanbide arloaEremu profesionala: Zerbitzu Soziokulturalak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte)

HizkuntzaHizkuntza: A eta D ereduak

Gizarteratzeko esku-hartzeak programatu, antolatu, inplementatu eta ebaluatzea, estrategia eta teknika espezifikoak aplikatuz, aukera-berdintasuna sustatuz, une oro hartzaileekiko errespetuzko jarreraz jardunez eta ingurune seguruak sortzea bermatuz, bai hartzaileentzat bai profesionalarentzat.

TGIL-Turismoa
GILT-Turismo

EspezialitateaEspezialitatea: GILT-Turismo

Lanbide arloaEremu profesionala: Ostalaritza eta Turismoa

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte)

HizkuntzaHizkuntza: A eredua

Lurralde-oinarriko turismo-helmugak planifikatzea, sustatzea eta horiei buruzko informazioa ematea, bidaiariak eta bezeroak gidatuz eta lagunduz, bai eta terminaletan, garraiobideetan, ekitaldietan eta bestelako turismo-helmugetan ere.

Higiene Bucodental
Hortz-Protesiak

EspezialitateaEspezialitatea: Hortz-protesiak

Lanbide arloaEremu profesionala: Osasuna

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte)

HizkuntzaHizkuntza: D eredua

Profesional honek osasun-sektorean egingo du lan, enpresa pribatuetan edo laguntza-erakundeetan, neurrira egindako hortzetako osasun-produktuen fabrikatzaile gisa hortz-protesien laborategietan, langile autonomo gisa edo besteren konturako langile gisa, eta hortz-industriako enpresetan, hala nola materialen eta makineriaren hornikuntzako fabriketan, edo hortz-gordailuetan, eta enpresaren prestakuntza-jarduera espezifikoetan parte hartuko dute.

Mediación Comunicativa
Komunikazio-Bitartekotza

EspezialitateaEspezialitatea: Komunikazio-Bitartekotza

Lanbide arloaEremu profesionala: Zerbitzu Soziokulturalak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 ikasturte)

HizkuntzaHizkuntza: D eredua

Gizarteratzeko esku-hartzeak programatu, antolatu, inplementatu eta ebaluatzea, estrategia eta teknika espezifikoak aplikatuz, aukera-berdintasuna sustatuz, une oro hartzaileekiko errespetuzko jarreraz jardunez eta ingurune seguruak sortzea bermatuz, bai hartzaileentzat bai profesionalarentzat.

Erdi Mailako Zikloak

Mendekotasun Egoeran Dauden Pertsonei Arreta
Mendekotasun-Egoeran Dauden Pertsonentzako Arreta

EspezialitateaEspezialitatea: Mendekotasun-Egoeran Dauden Pertsonentzako Arreta

Lanbide arloaEremu profesionala: Zerbitzu Soziokulturalak eta Komunitatearentzako Zerbitzuak

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 kurtso)

HizkuntzaHizkuntza: A eredua

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta eman etxean eta erakundeetan, haien bizi-kalitatea mantendu eta hobetzeko helburuarekin, asistentzia-jarduerak (ez-sanitarioak), jarduera psikosozialak eta etxeko kudeaketari laguntzekoak eginez, prebentzioko eta segurtasuneko neurriak eta arauak aplikatuz eta beste zerbitzu batzuetara bideratuz, beharrezkoa denean.

Erizaintzako Zaintza Osagarrietako
Erizaintzako Zaintza Osagarrietako

EspezialitateaEspezialitatea: Erizaintzako Zainketa Osagarriak

Lanbide arloaEremu profesionala: Osasuna

IraupenaIraupena: 1.400 ordu (2 kurtso)

HizkuntzaHizkuntza: A eta D ereduak

Pazienteari zainketa osagarriak ematea eta bere inguruneko osasun-baldintzetan jardutea, erizaintzako talde bateko kide bezala arreta espezializatuko eta lehen mailako arretako osasun-zentroetan, erizaintzako diplomadunaren mende edo, hala badagokio, osasun-talde bateko kide gisa osasun-laguntzan, dagokion ikuskaritzapean.

Emergencias sanitarias
Osasun
Larrialdiak

EspezialitateaEspezialitatea: Osasun Larrialdiak

Lanbide arloaEremu profesionala: Osasuna

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 kurtso)

HizkuntzaHizkuntza: B+ eredua

Pazientea osasun-zentrora eraman, oinarrizko osasun-arreta eta arreta psikologikoa ospitaleratu aurreko ingurunean ematea, teleoperazioko eta osasun-telelaguntzako jarduerak egitea, larrialdi-planak, aurreikus daitezkeen arrisku-baliabideak eta osasun-logistika, antolatzen eta garatzen laguntzea, larrialdi indibidual, kolektibo edo hondamendi baten aurrean.

Farmazia eta Parafarmazia
Farmazia eta Parafarmazia

EspezialitateaEspezialitatea: Farmazia eta Parafarmazia

Lanbide arloaEremu profesionala: Osasuna

IraupenaIraupena: 2.000 ordu (2 kurtso)

HizkuntzaHizkuntza: A eredua

Produktu farmazeutikoen eta antzekoen banaketan eta elaborazioan laguntzea, eta produktu parafarmazeutikoen salmenta egitea, osasunaren sustapena sustatuz eta biltegiko administrazio- eta kontrol-lanak eginez, kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak betez.

Informazio
Interesgarria

Back To Top
Loading