skip to Main Content
+34 945 187 012 I 010134aa@hezkuntza.net I

Komunikazio-Bitartekotza

Zeinu-mintzaira espainiarra erabiltzen duten pertsona gorrentzako, gor-itsuentzako, entzumen-urritasuna dutenentzako eta komunikazio-zailtasunak dituztenentzako zerbitzuen sektorean egiten du lan profesional honek. Laguntza-esparruak, hezkuntzakoak, esparru soziolaboralak, psikosozialak eta oinarrizko kudeaketetan laguntzekoak hartzen dituzte zerbitzu horiek.

Profesional honek, halaber, erkidegoarentzako zerbitzuen sektorean, erkidegoa dinamizatzeko esparruetan eta pertsona-kolektibo horiekin aukera-berdintasuna sustatzen lan egiten du.

ZER EGIN ETA IKASIKO DUT?

 • Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonak gizarteratzeko programak lantzeko, indarrean dagoen lege-araudia aplikatuta eta genero-ikuspegia txertatuta.
 • Esku hartzeko programetan jarduteko jarraibideak ezartzeko, informazioa biltzeko teknikak eta tresnak aplikatuta.
 • Gizabanakoak, kolektiboak eta erakundeak aholkatzeko eta sentsibilizatzeko pertsona gorren, gor-itsuen eta entzumen- eta komunikazio-urritasuna dutenen inguruan, gizarte-komunikazioko teknikak eta bitartekoak erabilita.
 • Zeinu-mintzaira espainiarra erabiltzen duten pertsonekin mintzaira horretan komunikatzeko, haren elementu linguistikoak zehaztasunez erabilita diskurtsoaren koherentzia bermatzeko.
 • Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonen komunikazioa sustatzeko, ordezko sistemak eta sistema handigarriak eta ahozko komunikazioaren laguntza-bitartekoak hautatuta.
 • Komunikazioa erabiltzailearengana egokitzeko, haren egoera pertsonalean eta komunikazio-ingurunean dauden aldakuntzak kontuan hartuta.
 • Pertsona gorren, gor-itsuen eta entzumen- eta komunikazio-urritasuna dutenen autonomia sustatzeko, oinarrizko kudeaketak egitean, eta haien ingurunearekiko komunikazioa ahalbidetzeko.
 • Zeinu-mintzaira erabiltzen duten pertsona gorren, gor-itsuen, entzumen-urritasuna dutenen eta komunikazio-zailtasunak dituztenen eta entzuten dutenen arteko komunikazioa ahalbidetzeko.
 • Pertsona gor-itsuei lagun egiteko, gidari ikusmendunaren teknikak aplikatuta eta komunikatzeko era egoerara egokituta.
 • Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonentzako komunikazioan esku hartzeko programak, hezkuntzakoak, prestakuntzakoak eta gizarteratzekoak antolatzeko eta inplementatzeko.
 • Pertsona gorrengan, gor-itsuengan eta entzumen-urritasuna eta komunikazio-zailtasunak dituztenengan bakartze komunikatiboko egoerak prebenitzera eta arintzera zuzendutako esku-hartzeak egiteko.
 • Komunikazio-bitartekotzako esku-hartzeak egiteko, eta, horretarako, informazioa eskuratzeko eta komunikazioa hobetzeko laguntza teknikoen aplikazioa optimizatzeko eta haien funtzionaltasuna egiaztatzeko.
 • Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-zailtasunak dituzten pertsonei aplikatutako komunikatzeko eta gizarteratzeko programak ebaluatzeko eta erabiltzailearentzat bidezkoak eta egokiak diren baloratzeko.
 • Istripuetan edo larrialdietan lehen laguntzen arloan ezarritako protokoloak aplikatzeko.
 • Erabiltzaileekin eta haien familiekin, lan-taldeko kideekin eta beste profesional batzuekin harreman arinak izateko, gizarte-trebetasunak erakutsita eta sortzen diren gatazketarako irtenbideak proposatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Moduluak

Lanbide-modulua Iraupena
Komunikazio-, mintzaira- eta hizketa-arazoak dituzten pertsonak gizarteratzeko metodologia99 ordu
Gizarte-sentsibilizazioa eta partaidetza99 ordu
Zeinu-mintzaira198 ordu
Komunikazio-zailtasunak dituzten pertsonekin esku hartzea99 ordu
Komunikazioan esku hartzeko teknikak132 ordu
Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak132 ordu
Gizarte-trebetasunak132 ordu
Laneko prestakuntza eta orientabidea99 ordu

Lanbide-modulua Iraupena
Gor-itsuekin gizartean eta hezkuntzan esku hartzea140 ordu
Gor-itsuekiko komunikazio-bitartekotzaren testuingurua160 ordu
Zeinu-mintzaira aplikatzeko eremuak140 ordu
Lehen laguntzak60 ordu
Komunikazio-bitartekotzako proiektua50 ordu
Ingeles teknikoa40 ordu
Enpresa eta ekimen sortzailea60 ordu
Lantokiko prestakuntza360 ordu

Sartzeko Baldintzak

1. Honako titulu hauetakoren bat izatea:

 • LHko erdi-mailako teknikaria edo arte plastikoetako eta diseinuko teknikaria.
 • Batxilergoko titulua.
 • LHko goi-mailako teknikariaren titulua edo unibertsitate-gradua.

2. Honako hauek gainditu izana:

 • Zikloan txertatutako C gradua.
 • Prestakuntza-ikastaro ofiziala.
 • Sarrera-proba.

3 kasu hauetan gutxieneko adina frogen urtean 19 urte beteta izatea da.

Irteera Profesionalak

 • Gorren erkidegoa garatzeko agentea.
 • Pertsona gorrak sustatzeko, artatzeko eta prestatzeko teknikaria.
 • Gorren erkidegoa dinamizatzeko agentea.
 • Gorren erkidegoko gizarte-bitartekaria.
 • Gor-itsuen erkidegoa garatzeko agentea.
 • Gor-itsuen erkidegoa dinamizatzeko agentea.
 • Pertsona gor-itsuen bitartekaria.
 • Pertsona gor-itsuen laguntzailea.
 • Komunikazio-zailtasunak dituzten pertsonen bitartekaria.

Egutegia

Egutegia deskargatu dezakezu esteka honen bidez:

Informazio gehiago

Informazio gehiago nahi izanez gero,
bete hurrengo formularioa.

Back To Top
Loading