skip to Main Content
+34 945 187 012 I 010134aa@hezkuntza.net I

Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua (IHP)

Hezkuntza Sailak IHP gauzatzeko urrats nahiko zehatzak proposatzen ditu, eta, printzipioz, urrats horiek jarraitzea erabaki da.

IHP egiteko lau urrats orokorrak hauek dira:

 • Sentsibilizazioa: irakasleei zuzendua, non irakasleen iritziak aztertzen diren eta IHP baten funtsa eta erabilgarritasuna azaltzen diren.
 • Diagnostikoa: ikasleen, familien eta irakasleen hizkuntza-egoeraren azterketa.
 • Garapena: ideien zehaztapena, proposamenak, plan estrategikoa, idazketa, ezarpena.
 • Emaitzen ebaluazioa.

IHP egiteko gidari jarraituz, honako jarduera hauek egin dira:

Sentsibilizazio- eta diagnostiko-fasea:

 1. Klaustroaren iritziak jaso inkesta batzuk eginez. Emaitzen arabera, irakasleak, oro har, ados zeuden ikasle berriak hartzea guztion zeregina zela esatearekin, komunikazioa gehien errazten zuen hizkuntza erabili behar zela esatearekin, eta bai sailen artean, bai etapen artean, koordinazioa egon behar zela esatearekin, besteak beste.
 2. Hizkuntza-proiektuaren azalpena eta irakasleen hausnarketa.
PLC

Orain arte bildutako informazioa kontuan hartuta, IHPa garatzeko honako proposamen hauek jasotzen dira:

 • Hizkuntza-ebaluaziorako irizpideak bateratzea hainbat irakasgaitarako, hizkuntza-sailek finkatuak. Printzipioz, ulermenarekin eta hiztegiarekin zerikusia duten irizpideak izango dira. Arlo guztietako irakasleek izango dute irizpide horiei jarraitzeko ardura.
 • Ikasleen hizkuntzaren jarraipena sistematikoa izan beharko litzateke, eta ez unean uneko akordioetan oinarritua.
 • Testu-tipologiaren integrazioaren kasuan bezala, maila bakar batean eta irakasgai batzuetan ezartzen hastea proposatzen da, gero, aurrerapenaren arabera, maila gehiagotara eta irakasgai guztietara zabaltzeko.

Ikastetxeko erreferentzia-hizkuntza gaztelania izan arren, euskarara hurbiltzea aurreikusten da, honako hauek zehaztuz:

 • «Euskara eta gaztelania indartzeko eskolaz kanpoko ikastaroak» (kazetaritza-tailerrak, ipuin-tailerrak)
 • HAUSPOA jarduerak euskaraz.
 • «Euskarazko esamoldeak normalizatzea ikastetxeko eguneroko bizitzan: agurrak, esker onak…
 • «Irakas-hizkuntzekiko arbuioa saihesteko/gutxitzeko jarduerak».
 • Klaseetan euskarazko laburpenak sartzea, Euskara Sailak aldizka proposatuak (adibidez, hainbat agur-mota).
 • «Hizkuntza-tailerrak»

Informazio gehiago

Informazio gehiago nahi izanez gero,
bete hurrengo formularioa.

Back To Top
Loading